Miratrans Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój transportu intermodalnego poprzez zakup naczep do przeładunku pionowego”.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie usługi międzynarodowego transportu intermodalnego z wykorzystaniem naczep intermodalnych oraz samochodów. Projekt w założeniu dotyczy transportu w reprezentatywnej relacji Polska, Kutno-Niemcy, Ludwigshafen.

W wyniku realizacji projektu Miratrans Transport Sp. z o. o. rozpocznie działalność w sektorze transportu intermodalnego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przyczyni się do rozwoju i integracji poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego.

Wartość projektu: 13 569 237,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 514 750,00 zł

Zgłoś informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego