Nasza firma wykorzystuje nowoczesne, zintegrowane technologie teleinformatyczne zapewniające obsługę na najwyższym poziomie. Należą do nich systemy monitorowania oraz zarządzania flotą ułatwiające realizację powierzonych nam zleceń.

Znajdujące się w pojazdach oprogramowanie wraz z nadajnikami GPS pozwala na bieżącą kontrolę:

  • lokalizacji pojazdu,
  • etapu realizacji zlecenia,
  • czasu pracy kierowcy,
  • stanu i danych technicznych auta,
  • oraz współpracę ze zintegrowanym systemem zarządzania flotą.
Tabor Grupy MIRATRANS liczy ponad 150 ciągników siodłowych oraz ponad 200 naczep. Wszystkie posiadane przez nas ciągniki spełniają normy środowiskowe Euro 5 i Euro 6. W styczniu 2015 roku rozpoczęliśmy wymianę ciągników spełniających normę Euro 5 na ciągniki z silnikami Euro 6.

Transport przewożonych przez nas ładunków realizowany jest przy wykorzystaniu naczep typu:

  • Mega Varios– wysokość wewnętrzna od 2,90 do 3m,
  • Huckepack (naczepy przystosowane do transportu intermodalnego) – wysokość wewnętrzna 2,90m.

Są one w 90% przystosowane do transportu opon, część z nich do realizacji transportu intermodalnego oraz większość z nich pozwala na realizację transportu OKTABIN.


Wszystkie naczepy wyposażone są w listwy aluminiowe oraz posiadają certyfikaty EN 12642 Code XL oraz certyfikaty wymagane do przewozu opon.